Metoda arteterapi poprzez malowanie zorientowana na człowieka

Metoda terapii poprzez malowanie zorientowana na człowieka jest metodą arteterapeutyczną. Opiera się na holistycznym, humanistycznym spojrzeniu na człowieka i kieruje się zasadami psychoterapii skoncentrowanej na osobie oraz terapii Gestalt.

Środki arteterapeutyczne są wykorzystywane do wspierania ludzi w sytuacjach choroby i kryzysu, jak również w procesach zmian.

Praca w ramach terapii malarskiej odbywa się podczas malowania. Malowanie i ukierunkowane interwencje terapeuty malarstwa przynoszą nowe wglądy, spostrzeżenia i odczucia.

Metoda

 • Wspiera procesy rozwoju osobistego
 • Aktywuje samouzdrawiające moce
 • Wspiera wewnętrzną i zewnętrzną percepcję
 • Poszerza świadomość poprzez wyjaśnienie myśli i uczuć
 • Wzmacnia własne zasoby i wrodzone zdolności
 • Pobudza i wspiera kreatywność i osobowość
 • Pomaga w kryzysach życiowych takich jak strata, konflikty w związkach, przemoc seksualna
 • Wspiera w przypadku problemów symptomatycznych, takich jak stres, lęk, depresja
 • Pomaga przy wzorcach chorób takich jak ADHS, spektrum zaburzeń autystycznych, anoreksja

Metoda ta jest stosowana w środowisku edukacyjnym, psychospołecznym, geriatrycznym, społeczno-kulturowym i psychohigienicznym.

 

Zorientowana na rozwiązanie terapia malterapii LOM ® według dr phil. Bettiny Egger i lic. phil. Jörga Merz

Malterapia zorientowana na rozwiązanie została opracowana przez Bettinę Egger i Jörga Merz w Szwajcarii w 1983 roku i od tego czasu jest badana i stosowana na wiele sposobów.
Różni się od innych metod arteterapii tym, że nie koncentruje się na „ekspresji”, ale na „wrażeniu”.
Jasne i proste obrazy , metafory namalowane pod kierunkiem terapeuty pozwalają na nadpisanie zapamiętanych, niepokojących obrazów lub warunków w tle i uwolnienie ich od stresujących emocji.

Powolny , spokojny proces malowania metafor w towarzystwie terapeuty malowanie nadpisuje trudne i stresujące uczucia i sytuacje życiowe, umożliwia uzdrowienie i ulgę oraz rozwija nowe perspektywy życiowe.

Dzięki terapii malarskiej zorientowanej na rozwiązania można poradzić sobie z wieloma różnymi obawami, stresami, traumami i objawami, zarówno psychologicznymi, jak i fizycznymi symptomami.

Malowanie ekspresyjne z dziećmi

Zabawa malarska, w którym szanujemy wewnętrzną naturę dziecka. Dziecko ma poczuć się wolne, sięgnąć do swoich źródeł, wszystko w atmosferze bezpieczeństwa. Nie jest ani ocenianie ani porównywane. Ja towarzysze dzieciom w procesie, obserwuję, wspieram jeżeli tego potrzebują. Nie ingeruję w obraz. Dzieci malują na ścianie za pomocą ręcznie robionych pędzli, wysokiej jakości farbami gouache na papierze w rozmiarze 50 × 70cm.

Regularne malowanie:

 • rozbudza i umacnia radość tworzenia
 • wzmacnia poczucie własnej wartości
 • wspomaga wytrwałość
 • wzmacnia tolerancję na stres i frustrację
 • wspomaga koncentrację
 • pozwala niewerbalnie wyrazić siebie
 • pomaga w rozwiązywaniu konfliktów i problemów
 • doskonali umiejętność odczuwania i rozumienia emocji
 • uwalnia blokady i zahamowania w wyrażaniu siebie

Artykuły na temat:
Viel gelobte Kinder können nicht mehr frei malen, Ellen Girod, Mamablog/Zürcher Tagesanzeiger, 9. August 2018

Literatura:
Bettina Egger, Urs Hartmann: Personenorientierte Maltherapie, Hogrefe Verlagsgruppe